Visie op Onderwijs

Waar staan wij voor.

Kinderen, leerkrachten en ouders werken op de Sint Bavoschool samen aan de ontwikkeling van kinderen. De leerstof en activiteiten worden zoveel mogelijk afgestemd op de ontwikkeling en eigenheid van de leerling.
 
Het onderwijs, aangepast aan verschillen tussen kinderen, wordt gerealiseerd door het stimuleren van onderzoekend bezig zijn, het gebruiken van moderne methodes en door voor verschillende kinderen ook verschil in het lesaanbod te realiseren. Niet iedereen maakt dezelfde stof en dezelfde hoeveelheid. Zowel in de aanbieding als in de verwerking van de lesstof wordt gedifferentieerd. In de klas wordt tijdens het zelfstandig werken, extra les gegeven in kleine groepjes.
 
Wij gaan uit van de gedachte dat kinderen geboren worden als unieke wezens met aanleg en talenten, die ze op een eigen wijze ontwikkelen. Als school zijn wij ons ervan bewust dat wij een deel van de opvoeding van de kinderen verzorgen. Samen met de ouders zijn we bezig met meer dan leren alleen. Hoe de ontwikkeling verloopt, wordt mede bepaald door de maatschappij, de school en de leefomgeving, etc. Met die aspecten willen we trachten een goede afstemming te vinden. Hierbij gaan we uit van de normen en waarden die een open katholieke school voorstaat:

- respect hebben voor jezelf en voor de ander;
- respect hebben voor ver­schillen in opvoeding en afkomst;
- respect hebben voor meningen en gevoelens van elkaar;
- verantwoordelijk leren zijn voor wat je doet en laat.