Missie van de Sint Bavoschool Revius

Wat wij belangrijk vinden

De Onderwijsraad stelt dat het primair onderwijs de opdracht heeft zorg te dragen voor de brede ontwikkeling van leerlingen. Dat wil zeggen; zorgen dat alle leerlingen zich op cognitief, sociaal-emotioneel, cultureel en lichamelijk gebied optimaal kunnen ontplooien en goed voorbereid zijn op hun verdere (school) loopbaan.

Missie van de Sint Bavoschool

 

Missie  (Wat is onze opdracht?)        

De school is onderdeel van de samenleving en probeert kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst in de samenleving. De missie van de Sint Bavoschool is om ervoor te zorgen dat onze leerlingen met zelfvertrouwen de volgende stap maken. Wij ondersteunen onze leerlingen hierbij door een gevarieerd aanbod, dat zowel praktisch als theoretisch ingericht is, en dagen hen uit om nieuwsgierig en onderzoekend te zijn.

Kernwaarden                                                                                                                                                      

Onze missie leidt naar kernwaarden die wij hebben samengevat in een ABC.

Aandacht                                                                                                                                                             

Onze populatie is divers, dus hebben wij aandacht voor de overeenkomsten en verschillen tussen mensen. Daarom vinden wij het belangrijk om onze leerlingen te leren overeenkomsten te herkennen en verschillen te waarderen. Wij zijn namelijk een school voor iedereen.

Betrokkenheid                                                                                                                                                    

Iedere leerling telt en we helpen en leren van en met elkaar. Op de Sint Bavoschool kan iedereen zichzelf zijn, of leren zichzelf te zijn, met behoud van wederzijds respect en met de wens elkaar te begrijpen.

Competentie                                                                                                                                                         

Wij begeleiden leerlingen in het ontwikkelen van een wenselijke houding zodat zij kennis opnemen en vaardigheden oefenen. Daarbij mogen onze leerlingen uitblinken en fouten maken, waardoor zij zichzelf leren kennen en met behulp van de omgeving sturing geven aan het eigen leerproces.

Kortom; Op de Sint Bavoschool voelen leerlingen zich thuis. Ze spelen, bewegen en leren met plezier.

Jij mag zijn zoals je bent,
om te worden wie je bent,
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.