Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal Pluk

Peuterspeelzaal Pluk van SKOS kinderopvang  is verbonden aan de Sint Bavoschool - Revius. De peuterspeelzaal is een fijne plek waar kinderen tussen de 2 en 4 jaar zich ontwikkelen om de stap naar de basisschool te maken. De omgang met leeftijdsgenootjes, samen delen, op je beurt wachten, liedjes zingen, puzzelen en knutselen, kinderen die naar de peuterspeelzaal gaan, hebben daar de rest van hun leven plezier van. De meeste kinderen van Pluk stromen door naar de St Bavo school, er is altijd een uitgebreide overdracht van de peuter naar de kleuterbouw. Peuterspeelzaal Pluk is een VVE peuterspeelzaal. Veel peuterspeelzalen en kinderdagverblijven in Haarlem werken met speciale speel- en leerprogramma’s. In deze programma’s is extra aandacht voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Dit noemen we voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Peuters maken twee of drie dagdelen (bij een VVE verklaring) per week deel uit van de groep. 

 

Wilt u meer informatie over VVE zie:  www.klaarvoordestarthaarlem.nl

 Peuterspeelzaal Pluk

Adres: Reviusstraat 1-3

E-mail: pluk@skos.nl

Telefoon: 0614512784

 

Meer informatie over de SKOS

Voor meer informatie over plaatsing www.skos.nl

Bij voorkeur graag inschrijven via de website

 

Plaatsing: 023-5128090 en plaatsing@skos.nl