Het Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur

De Sint Bavoschool wordt samen met de Liduinaschool bestuurd door de Stichting KBO Haarlem-Schoten. Het schoolbestuur bestaat vanaf oktober 1973. In het bestuur zitten vertegenwoordigers namens de ouders en externe deskundigen. Het toezichthoudend bestuur is belast met het toezicht op de uitvoering van beleid en het functioneren van het managementteam. Ongeveer 6 keer per jaar vergadert het toezichthoudend bestuur met de leden van het managementteam. Het managementteam bestaat uit de directieleden van de scholen. Voor meer informatie: www.haarlemschoten.nl of info@haarlemschoten.nl.