Buitenschoolse opvang

Voorschoolse opvang

Kids2Ellens biedt voorschoolse opvang op de Sint Bavoschool - Revius. We zijn geopend vanaf 7.30 tot 8.30 uur. De prijzen en het inschrijfformulier kunt u vinden op www.kids2ellens.nl of ophalen op school. 

(U kunt de kosten voor de VSO deels terugkrijgen via www.belastingdienst.nl – toeslagen kinderopvang).

 

Overblijven

Het overblijven wordt op school al jaren geregeld door Ellen Jansen (Sint Bavoschool - Revius) en Ellen Spanjaart (Sint Bavoschool - Eemstraat). Sinds 2005 regelen zij de overblijf op een professionele manier onder de naam Kids2Ellens. Om gebruik te kunnen maken van het overblijven, moet er een aanmeldingsformulier ingevuld worden. Bij het overblijven op vaste dagen kunt u een abonnement nemen. De prijzen van het overblijven en het aanmeldingsformulier staan op www.kids2ellens.nl

(Let op! De kosten voor de TSO mag u niet terug vragen bij de belastingdienst. TSO valt nog niet onder de wet kinderopvang).

Bij het overblijven wordt ernaar gestreefd,  dat er maximaal 15 kinderen per overblijfkracht zijn. Ook wordt er graag gebruik gemaakt van vrijwilligers. De kinderen uit de groepen 1 en 2 worden uit de klas gehaald door de overblijfkrachten, de kinderen uit groep 3 komen zelf naar het verzamelpunt toe. Groep 4 t/m 8 gaan eerst een half uur buiten spelen. Na het plassen en handen wassen wordt er gezamenlijk een broodje gegeten. De kinderen mogen geschild fruit meenemen (of fruit dat zij zelf kunnen schoonmaken). Koek en snoep mogen zij niet meenemen. Het eten dat niet opgegeten is gaat weer mee naar huis, zodat u op de hoogte bent. We laten de kinderen niet langer dan een half uur aan het eten zitten. Na het eten gaan de kinderen onder begeleiding buiten of binnen spelen.

 

Naschoolse opvang

Kids2Ellens biedt ook naschoolse opvang: opvang van schoolkinderen van 15.00 uur tot 18.30 uur. Om gebruik te maken van de naschoolse opvang, kunt u ook een aanmeldingsformulier ophalen op school of downloaden vanaf de site www.kids2ellens.nl. U kunt zelf aangeven hoe lang u uw kind(eren) wilt laten blijven, bijvoorbeeld 15.30 tot 16.30 uur maar ook in halve uren dus bijvoorbeeld 15.30 tot 16.00 uur. Prijzen van de naschoolse opvang zijn te vinden op het inschrijfformulier en op onze site www.kids2ellens.nl.

Na schooltijd wordt er met de kinderen eerst fruit gegeten en limonade gedronken. Tijdens dit eten en drinken vertellen de kinderen wat ze willen gaan doen. Dit kan zijn: knutselen, kleuren, spelletjes doen, lekker gymmen en/of buiten spelen of activiteiten die wij tussendoor organiseren zoals b.v. streetdance, high-tea, sporten of muziekles/beetje theater.. Het programma wordt afgestemd op de wens van de kinderen. Tussendoor wordt nog wat limonade gedronken en krijgen ze een koekje.

 

Ellen Jansen (Sint Bavoschool - Revius)  06 17796473

Ellen Spanjaart (Sint Bavoschool - Eemstraat)  06 22189145.

kids2ellens@gmail.com

www.kids2ellens.nl

 

U kunt ook van naschoolse opvang op andere locaties gebruik maken. Hiervoor kunt u contact opnemen met organisaties als de SKH, Sportfever en SKOS.