Buiten- en naschoolse activiteiten voor kinderen

Buitenschoolse activiteiten voor kinderen

Hieronder verstaan we activiteiten die onder schooltijd plaatsvinden, maar niet tot het dagelijkse lesprogramma behoren. We gaan ervan uit dat alle kinderen bij ons op school deelnemen aan de onderstaande activiteiten. Voor de inhoud en de data verwijzen we u naar de Schoolgids, Bavopunter en naar de activiteitenkalender. 
 • Sportdagen;
 • School in de Wijk kennismakingslessen muziek en dans
 • Schoolreisje;
 • Schoolkamp;
 • Excursies;
 • Paasontbijt
 • Bavostuif;
 • Sinterklaasfeest;
 • Kerstdiner
en vele andere activiteiten.

Naschoolse activiteiten voor kinderen

Dit zijn activiteiten die niet onder schooltijd plaatsvinden en niet tot het normale lesprogramma behoren. De kinderen kunnen aan deze activiteiten op vrijwillige basis deelnemen. 
 • Haarlemse schoolsporttoernooien;
 • Eerste communie in groep 4;
 • Avondvierdaagse;
 • School in de wijk aanbod muziek, dans en druppiekunde
 • Sport in de wijk;
 • Kinderwoorddienst en kinderkoor in de Mariakerk.

Over de schoolsporttoernooien vindt u onder de knop sport meer informatie.