Aanmelden van uw kind

Een kijkje komen nemen op de Sint Bavoschool - Revius

Wilt u kennismaken met onze school?
Schrijf u dan in via de website en de voorlopige inschrijving voor één van de rondleidingen of neem contact met ons op om een afspraak te maken. Vanwege de coronamaatregelen zullen we het aantal ouders per rondleiding klein houden en soms splitsen in twee of drie momenten op de ingeschreven dag. We nemen dan contact met u op.

 • Klik hier wanneer u een rondleiding wilt op de Sint Bavoschool - Revius. U komt dan op het onlineformulier, waarin u een datum kunt selecteren voor de rondleiding. 

Aanmelden wanneer uw kind jonger dan vier jaar is

Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. In Haarlem geldt het plaatsingsbeleid voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn. Hierdoor verloopt op alle basisscholen het aanmelden op dezelfde manier en worden alle aangemelde kinderen, die in dezelfde periode geboren zijn, gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst. 

Aanmelden voor de basisschool

Kinderen die tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018 geboren zijn, kunnen vanaf 12 november 2020 aangemeld worden. Begin november 2020 ontvangen hun ouders de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U meldt uw kind aan door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 49. Ook kinderen uit de buurgemeenten zijn welkom op Haarlemse basisscholen.

In het najaar van 2021 zullen ouders met een kind dat tussen 1 september 2018 en 31 augustus 2019 geboren is de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Daarna kunnen zij hun kind aanmelden.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden

Wanneer u uw kind (geboren tussen 1 augustus 2017 en 31 juli 2018) in het verleden heeft aangemeld, zal u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw moeten aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Ouders met een kind dat geboren is vanaf 1 augustus 2017 t/m 31 juli 2018 zullen in het najaar van 2020 de brochure en hun aanmeldformulier ontvangen. Vanaf dat moment kunnen zij hun kind aanmelden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.NaarschoolinHaarlem.nl (doorgelinkt naar cjgkennemerland.nl) postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft.
Kijk op NaarschoolinHaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.

Wat moet u doen?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind). Als hier fouten in staan, verander dit dan op het formulier.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, uw volgende voorkeur op 2, enzovoort. U kunt zowel voorrangsscholen als niet- voorrangsscholen kiezen.
 • Let op: Ook wanneer al een oudere broer/zus op onze school zit, moet u het aanmeldformulier bij ons inleveren. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet).
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.

In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:

-de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct en u heeft ze gecorrigeerd;

-u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind.

Binnen 10 werkdagen na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
De voorrangsscholen die u niet gekozen heeft, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • Kinderen geboren tussen 1 augustus 2017 en 30 november 2017       2 februari 2021

 • Kinderen geboren tussen 1 december 2017 en 31 maart 2018           26 mei  2021

 • Kinderen geboren tussen 1 april 2018 en 31 juli 2018                         29 september 2021

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum worden - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen – alle aangemelde kinderen voor de betreffende geboortegroep geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. 
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 dagdelen per week naar een bij de school horende kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school hecht samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool;
 3. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Op dit moment verwachten we dat er op onze school voor alle aangemelde kinderen plaats is.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u in februari, mei of oktober 2021 (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste datum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is

Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van de Sint Bavoschool contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van de Sint Bavoschool of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling en aan die van onze eigen leerlingen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.