Aanmelden van uw kind

Een kijkje komen nemen op de Sint Bavoschool - Revius

Wilt u kennismaken met onze school?
Schrijf u dan in via de website en de voorlopige inschrijving voor één van de rondleidingen of neem contact met ons op om een afspraak te maken.

 • Klik hier wanneer u een rondleiding wilt op de Sint Bavoschool - Revius. U komt dan op het onlineformulier, waarin u een datum kunt selecteren voor de rondleiding.

Aanmelden wanneer uw kind jonger dan vier jaar is

Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Voor kinderen die vanaf 1 januari 2015 geboren zijn (en vanaf 1 januari 2019 voor het eerst naar een basisschool gaan), geldt in Haarlem het nieuwe plaatsingsbeleid. Het aanmelden gaat op alle basisscholen op dezelfde manier en alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode geboren zijn, worden gelijktijdig en volgens dezelfde regels geplaatst. 

Aanmelden voor de basisschool
Kinderen die tussen 1 januari 2015 en 31 juli 2015 geboren zijn, kunnen vanaf 12 maart t/m 17 mei 2018 aangemeld worden. Kinderen die tussen 1 april t/m 31 juli geboren zijn, moeten uiterlijk op 28 september 2018 aangemeld zijn.
Begin maart 2018 is aan de ouders van deze kinderen de brochure ‘Voor het eerst naar de basisschool in Haarlem’ gestuurd samen met het aanmeldformulier waarop de kindgegevens staan voorgedrukt. U kunt uw kind aanmelden door dit aanmeldformulier bij de school van uw eerste keuze in te leveren. U mag elke school in Haarlem kiezen, dit zijn er in totaal 50.

Ouders met een kind dat in schooljaar 2019-2020 voor het eerst naar de basisschool gaat (geboren 1 augustus 2015 t/m 31 juli 2016) ontvangen in het najaar van 2018 hun aanmeldformulier. Vanaf dat moment staan de voor hen geldende voorrangsscholen op www.naarschoolinhaarlem.nl en kunnen zij hun kind aanmelden.  

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden
Heeft u uw kind (geboren tussen 1 januari en 31 juli 2015) in het verleden al aangemeld?
In dit geval moet u uw kind met dit aanmeldformulier opnieuw aanmelden. Ook als er al een oudere broer of zus op de school zit, is het noodzakelijk om het jongere kind met het aanmeldformulier aan te melden.

Voorrangsscholen

Elk kind in Haarlem heeft voorrang op de zes - op loopafstand - dichtstbijzijnde basisscholen. Wanneer u op www.naarschoolinhaarlem.nl postcode, huisnummer én geboortedatum van uw kind invult, worden alle scholen in volgorde vanaf dit adres getoond en ziet u op welke scholen uw kind voorrang heeft. Bij het bepalen van uw voorkeur mag u elke school in Haarlem kiezen.

Voorrang aan kinderen in Santpoort en Velserbroek
Voor de woonadressen buiten Haarlem die op minder dan 1.000 meter loopafstand van onze school liggen, is onze school een voorrangsschool. De aangemelde kinderen die op deze adressen wonen, worden gelijk behandeld als een Haarlems kind dat onze school als voorrangsschool heeft.
Kijk op www.naarschoolinhaarlem.nl om te zien of uw woonadres op onze school voorrang heeft.

Wanneer onze school geen voorrangsschool voor uw kind is, staat het u vrij om uw kind bij ons aan te melden. Uw kind komt voor een plaats in aanmerking nadat alle Haarlemse kinderen geplaatst zijn.

Hoe gaat het in zijn werk?

Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het aanmeldformulier (geen kopie of scan) bij ons in.

 • Controleer de voorgedrukte gegevens (naam, geboortedatum, officiële woonadres van uw kind) en corrigeer deze indien noodzakelijk.
 • Vul in volgorde van voorkeur minimaal zes basisscholen in. De school van uw eerste voorkeur zet u op nummer 1, daarna 2, enzovoort; dit kunnen voorrangsscholen en niet- voorrangsscholen zijn.
 • Let op: Ook wanneer al een ouder broertje/zusje op onze school zit, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. In dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
 • In de onderstaande gevallen is het noodzakelijk bij de aanmelding schriftelijke bewijsstukken te tonen:
 • de voorgedrukte gegevens op het aanmeldformulier zijn niet correct;
 • u gebruikt een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind. Voor een aanmeldformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens, klik hier;
 • uw kind zit op de bij de school horende kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC).
 • Vul het aanmeldformulier volledig in en onderteken het (vergeet uw telefoonnummer en e-mailadres niet);
 • Lever het aanmeldformulier vóór de sluitingsdatum bij onze school in.
  Binnen één week na het inleveren van uw aanmeldformulier ontvangt u (per post/mail) een bewijs van aanmelding, waarop alle gegevens staan zoals uw kind in onze administratie verwerkt is.
  De voorrangsscholen die u niet heeft opgegeven, worden automatisch in volgorde van loopafstand in een tweede lijstje op dit bewijs toegevoegd.

Controleer dit bewijs van aanmelding en neem z.s.m. met ons contact op indien de gegevens niet correct zijn.
U kunt tot de sluitingsdatum uw aanmelding en/of de volgorde van de voorkeursscholen wijzigen.

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u het hier downloaden van de website van onze school en van de website van de schoolbesturen www.naarschoolinhaarlem.nl

Ook kunt u dit aanmeldformulier op onze school krijgen.

Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij de adres- en persoonsgegevens kunnen controleren.

Inleverdata voor het aanmeldformulier

De uiterste data voor het inleveren van het aanmeldformulier zijn voor:

 • kinderen geboren tussen 1 januari en 31 maart 2015          17 mei 2018
 • kinderen geboren tussen 1 april en 31 juli 2015                   28 september 2018

Een plaats op de basisschool

Na de inleverdatum wordt - onder verantwoordelijkheid van de gezamenlijke schoolbesturen - de eerste groep begin juni en de tweede groep half oktober, geplaatst. Het toedelen van de plaatsen aan de aangemelde kinderen verloopt voor alle basisscholen gelijktijdig en geautomatiseerd, volgens vastgestelde voorrangsregels. Elk kind heeft hierbij onder gelijke omstandigheden een gelijke kans om een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur te krijgen.

Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van aanmelding geplaatst.

Wanneer op een school meer aanmeldingen dan plaatsen zijn, is loten noodzakelijk. Uw kind loot dan mee in volgorde van de door u opgegeven scholen van voorkeur. 
Eerst worden de kinderen met voorrang geplaatst. Daarna komen de overige aanmeldingen aan bod. Wanneer uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking voor een plaats op de eerstvolgende opgegeven voorkeursschool, enz., enz. Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen, die zijn toegevoegd aan uw opgegeven voorkeuren. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Bij de plaatsing van de aangemelde kinderen op onze school worden in volgorde de onderstaande voorrangsregels toegepast:

 1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat het aangemelde kind 4 jaar wordt (dit kind heeft een plaatsgarantie);
 2. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 dagdelen per week naar een bij de school horende kinderopvang,

peuterspeelzaal, voorschoolse voorziening of Integraal Kind Centrum (IKC), waarmee de school hecht samenwerkt én heeft de school als voorrangsschool.

 1. Het kind heeft de school als voorrangsschool.

Inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u begin juni of half oktober (afhankelijk van de geboortedatum van uw kind) een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Pas daarna is uw inschrijving definitief en bent u verzekerd van de plaats op de school.
 

Aanmelden wanneer uw kind ouder dan vier jaar is

Wanneer u uw kind aanmeldt en het al onderwijs op een andere school volgt, is geen voorinschrijving nodig. In dit geval starten we met een gesprek. Daarna neemt de directie van de Sint Bavoschool contact op met de directeur en/of intern begeleider van de vorige school. N.a.v. dit contact bespreken de directie en de intern begeleider van de Sint Bavoschool of uw kind geplaatst kan worden. Daarbij wordt gekeken of wij aan de onderwijsbehoeften van de nieuwe leerling en aan die van onze eigen leerlingen in de groep tegemoet kunnen (blijven) komen. Wanneer er nog vragen zijn, dan volgt een tweede gesprek met de ouders. Daarin kan de afspraak worden gemaakt dat er eerst een didactisch onderzoek plaatsvindt. Uiteindelijk beslist de directie of uw kind geplaatst wordt.