De ouderraad (OR)

Ouderraad (OR)

De Ouderraad vormt namens de oudervereniging, het bestuur van de Oudervereniging. In de Oudervereniging zitten ouders van kinderen op de Sint Bavoschool. De Ouderraad wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) gekozen uit de leden van de Oudervereniging, voor een periode van drie jaar.

 

Doel en activiteiten van de Ouderraad

De Ouderraad  heeft als doel het contact tussen de school en de ouders te bevorderen. Dit doet zij door activiteiten te organiseren voor de kinderen van de Sint Bavoschool, en daarbij ook hun ouders actief te betrekken. Denk bijvoorbeeld aan het Sinterklaas­- en Kerstfeest, de schoolfotograaf en de Avondvierdaagse. Verder helpt de Ouderraad het team van de school bij allerlei activiteiten, zoals het organiseren van thema-avonden rond een specifiek onderwerp, bijvoorbeeld “financiële opvoeding”. Aan zo'n thema-avond werkt vaak ook een professional op dit gebied mee.

 

Ouderbijdrage

Naast het organiseren van activiteiten int de Ouderraad de vrijwillige Ouderbijdrage. Deze bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering. De ouderbijdrage is bestemd voor activiteiten die niet door het schoolbestuur of door de overheid worden gesubsidieerd, zoals het schoolreisje, de eindmusical van groep 8, culturele activiteiten en cadeautjes op 5 december. Voor het schooljaar 2020-2021 bedraagt de ouderbijdrage € 52,- per jaar, waarvan een deel bestemd is voor het schoolreisje.

Er zijn voor ouders/verzorgers die hier behoefte aan hebben diverse mogelijkheden om een tegemoetkoming te vragen voor bepaalde schoolkosten. Klik op één van de links voor meer informatie:

Schoolfonds

Daarnaast beheert de Ouderraad het Schoolfonds. Het Schoolfonds wordt gevormd door giften van ouders. Met dit geld kunnen materialen worden aangeschaft die niet uit de normale overheidsgelden worden betaald, bijvoorbeeld geluidsinstallaties, sportkleding voor schoolteams, brandveilige kerstbomen etc.

De ouderraad

Op dit moment bestaat de OR uit:

 1. Ruben  (voorzitter): Alexander (groep 7, Eem) en Benjamin (groep 5, Eem)
 2. Debby (secretaris): Eemstraat
 3. Karolina  (1e penningmeester): Yordi (groep 8a, Eem)
 4. Danielle: eemstraat
 5. Sabine: Niek (groep 6a, Eem)
 6. Vincent: Björn (groep 6a, Eem) en Lars (groep 5a, Eem)
 7. Sanne: Lisa (groep 8a, Revius) en Sofie (groep 4, Revius)
 8. Dionne; Bas (groep 5, Revius), Jasmijn (3 Revius)
 9. Wendy: Elif (groep 7a, Revius)
 10.  Esther: Rosa (groep 6a Revius)
 11.  Karin (penningmeester): Demy (groep 6a Eem) en Jade (groep 5a Eem) 
 12.  Brygith Edam ( Ivy groep 6 Revius)

In de hal van beide locaties vindt u de namen en foto's van de Ouderraad leden.

Vergaderdata

5 oktober 2020 (ALV) 20.00 uur online  (stukken hierinder in te zien)

10 december 2020  vergadering Eemstraat 19.45

25 januari 2021       vergadering Eemstraat 19.45

18 maart 2021         vergadering eemstraat 19.45

1 juni 2021               vergadering Eemstraat 19.45

Meer informatie 

 

U kunt ook een berichtje sturen naar: oudervereniging@sintbavoschool.nl