Schooltijden schooljaar 2019-2020

01-09-2019

Vier lange dagen met een pauze van één uur en een korte woensdag

De kinderen van groep 1 t/m 8 gaan op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 5,5 uur naar school. Op woensdag gaan de kinderen 3,5 uur naar school. Alle leerjaren kunnen dan 999 lesuren op jaarbasis maken. Het minimum aantal lesuren dat de kinderen op jaarbasis moeten maken is 940. Dit geeft ruimte om lesvrije werkdagen voor de leerkrachten voor schoolontwikkeling in te roosteren. Dit zijn de zgn. studiedagen of extra dagen voor of na een vakantie, die we nu ook kennen. Deze vrije dagen zullen voor alle groepen gelijk zijn. Er is gekozen voor een uur pauze voor de leerlingen. Daarmee komen we tegemoet aan het uitgangspunt dat de pauzes korter moeten worden. Het grootste gedeelte van onze leerlingen blijft niet over op school. Door een uur pauze in te voeren behouden deze kinderen de mogelijkheid thuis te lunchen. Voor de leerkrachten betekent dit dat zij een half uur aaneengesloten pauze kunnen houden en een half uur de tijd hebben om de ochtend af te ronden en de middag voor te bereiden. Tevens zien wij grote voordelen in de langere middag voor de leraren om na school meer tijd te hebben voor (ouder)gesprekken, voorbereiding en overleg.

 

De schooltijden in de ochtend zijn op alle dagen: 8.30 start lessen Kinderen speelkwartier van 15 minuten onder toezicht van de leerkracht 12.00 einde lessen (op woensdag einde schooldag voor alle kinderen)

Overblijf onder toezicht van de Kids2Ellens, of kinderen gaan naar huis.

Leerkrachten hebben van 12.05 uur tot 12.35 uur pauze.

De schooltijden in de middag op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 13.00 uur start lessen 15.00 einde lessen