formulieren verlofaanvraag

01-09-2019

In overleg met de leerplichtambtenaar hanteren wij onderstaande verlofaanvragen.

 

Er zijn twee verschillende aanvragen.

-Verlof voor extra vakantie en gewichtige omstandigheden

-Verlof voor religieuze feestdagen

 

Om teleurstelling en onduidelijkheid te voorkomen adviseren wij u eerst door te lezen in welke gevallen wij wel en géén verlof kunnen toekennen.

 

De informatie hierover vindt u op het nieuwe formulier. U ontvangt bericht via de leerkracht of uw aanvraag is goedgekeurd of niet.

Mocht u het niet eens zijn met een eventuele afwijzing, dan kunt u een formulier om bezwaar te maken downloaden van onze site.